Skip to main content
Category

Ikke-kategoriseret

Hansson Erhverv har med denne, 3.000m² store, udlejningsejendom fået taget hul på DGNB-certificering, med succes.

 

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Erhverv

STØRRELSE: 3.000m²

SAMARBEJDSPARTNERE: Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S, Ingeniørgruppen Varde A/S

BYGHERRE: Hansson Erhverv

PLACERING: Ingolf Nielsens Vej 14, Sønderborg

SCU Skanderborg

SCU Skanderborg

Skolen har gennem længere tid haft behov for den kapacitetsudvidelse som nu realiseres.

Tilbygningen skal således skabe netto 12 ekstra klasselokaler samt tilhørende grupperum, fællesarealer, birum m.v.
Udvidelsen skal sammenbygges med de eksisterende bygninger to steder, så kantinefunktioner, fællesrum m.v. i de eksisterende bygninger også er tilgængelig for elever i tilbygningen, og så skolen udgør et sammenhængende undervisningsmiljø.
Tilbygningen bygger videre på takterne i facaden fra den eksisterende bygning – og designes herudover bl.a. med fokus på integrering af designmæssige løsninger som tilgodeser og understøtter fire udvalgte verdensmål fra FN; Mål 3: Sundhed & Trivsel, Mål 4: Kvalitetsuddannelse, Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og Mål 17: Partnerskaber for handling, hvor sidstnævnte i høj grad omfatter samarbejdet mellem bygherreorganisationen og totalentreprenørens hold.

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Undervisning & kultur

STØRRELSE: 2.000m²

STATUS: Under udførelse

BYGHERRE: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

SAMARBEJDSPARTNERE: Erik Arkitekter

PLACERING: Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg

Hasle Skole – Udbygning og renovering

Kapacitetsudvidelse og opdateret læringsmiljø
Hasle Skole har aktuelt brug for en kapacitetsudvidelse samt en pædagogisk og teknisk modernisering, da elevantallet på skolen er stigende. På baggrund af en indledende disponeringsworkshop, hvor forskellige udbygningsscenarier blev præsenteret og diskuteret, udviklede Pluskontoret en helhedsplanskitse, som pegede på at etablere to fælleslokaler (undervisning+SFO) i eksisterende bygningsmasse og bygge et fritliggende værkstedshus til med moderne faciliteter til håndværk og design samt naturfag. Faglige ekspertgrupper blev efterfølgende løbende inddraget mhp. at udvikle og detaljere projektet.

________________________________________________________________

 Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
EL: El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Undervisning & kultur

STØRRELSE: Nybygning: 518m², ombygning: 179m² og ude arealer: 560m².

STATUS: Under udførelse

BYGHERRE Aarhus Kommune

SAMARBEJDSPARTNERE: ETOS ingeniører

PLACERING: Hasle

SENIORBOFÆLLESSKABET I SØNDERBORG

44 Seniorboliger på Sønderborg Havn,

 

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
EL: El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

TYPE:
Beboelse

STATUS: Under udførelse

KUNDE: BMCF samt PFA

SAMARBEJDSPARTNERE:
Reiulf Ramstad Arkitekter, Daugaard Pedersen og Etos Ingeniører

LOKATION: Sønderborg

MØLLESTEDGÅRD – SØNDERBORG

Møllestedgård undergår omfattende ombygning og renovering, idet det ombygges for Sønderborg Kommune. Efterfølgende skal Møllestedgård kunne fungere som beskyttet værksted for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
I forbindelse med renoveringen, ombygges det gamle stuehus indvendigt og renoveres udvendigt. De gamle ladebygninger nedbrydes, og der opføres nye bygninger der indrettes til værkstedsfunktionerne. De nye værkstedsbygninger opføres i en stil og arkitektur der harmonerer med det gamle stuehus og omgivelserne.

 

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
VVS: VVS-installationer.

TYPE: Social og sundhed

STATUS: Under udførelse

KUNDE: Sønderborg kommune

SAMARBEJDSPARTNERE:
Håndværkerne A/S, Rådgivende Ingeniører Hobson, Arkitekterne Blaavand & Hansson,

LOKATION: Sønderborg

Villa i Hvide Sande

Villa i Hvide Sande

Ingeniørgruppen Syd projekterer:
EL: El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Bolig

STATUS: Under projektering

BYGHERRE: Privat

SAMARBEJDSPARTNERE: DNA arkitekter og FULDENDT Rådgivende Ingeniører

PLACERING: Hvide Sande

Renovering og udbygning af Grindsted og Billund genbrugspladser

Renovering og udbygning af Grindsted og Billund genbrugspladser

 

Billund Kommune ønsker at renovere og udbygge genbrugspladserne i Billund og Grindsted, således pladserne kan håndtere de fremtidige krav til øget sortering og samtidigt tilbyde borgerne, i kommunen, genbrugspladser, som er inspirerende og som øger lysten til ressourcebevaring og genanvendelse.

Begge genbrugspladser er i dag fungerende genbrugspladser. På pladsen i Grindsted er der i dag desuden indrettet med et sorterings- og nedknusningsområde.

Ved renoveringen og omlægningen er der fokus på at skabe moderne genbrugspladser, med sikker adskillelse af borgere og tung trafik og pladsmaskiner. De skal være fleksibelt indrettet, så de kan tilpasses til at varetage de fremtidige ønsker og krav til genbrugspladser. Billund Kommune ønsker samtidig at pladserne skal kunne fungere som læringsområde for børn og voksne i håndtering af affald.
Den eksisterende nedkrusnings- og omlastestation i Grindsted skal desuden ombygges med ny, arbejdsvenlig og tidssvarende sorteringshal.
Der er, i projekteringen, fokus på indarbejdelse af alle bæredygtighedstiltag på genbrugspladsen, som vil være relevante og som kan begrundes i forhold til investeringen. Det omfatter både selve renoveringsprojektets bygge- og anlægsmaterialer og -metoder, samt fokus på den efterfølgende drift af pladserne.

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:

EL: El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

Anvendelse: Miljøstation

Størrelse: Grindsted 9.800m² billund 1.800m²

STATUS: Under projektering

BYGHERRE: Billund kommune

SAMARBEJDSPARTNERE: FULDENDT RÅDGIVENDEINGENIØRER

PLACERING: Grindsted og Billund

KIRKEGÅRDSKONTOR – GRÅSTEN

Udvidelse af eksisterende kontor.

 

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
EL- og VVS-installationer.

TYPE: Uddannelse og kultur

STATUS: Under udførelse

KUNDE: Gråsten – Adsbøl ’Sogns Menighedsråd

SAMARBEJDSPARTNERE:
AKITEKTER SYD ApS

LOKATION: Gråsten

NORDBORG RESORT

440 feriehuse, tropisk waterpark, restauranter, naturoplevelser, aktiviteter samt et stort strandområde med strandpromenade og hav bad.

Ingeniørgruppen Syd projekterer:
EL: Gade- og vejbelysningsanlæg
VVS: Forsyning koldt vands ledninger i terræn.

Anvendelse: Ferie resort

Størrelse: 1.900.000m²

STATUS: Under projektering

BYGHERRE: Nordborg Feriepark A/S

SAMARBEJDSPARTNERE: HOFFMANN, Bactocon Sønderborg ApS, Oluf Jørgensen

PLACERING: Ved Stranden,6430 Nordborg

UC SYD – Campus Kolding

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

Projekteringen er udført i samarbejde med:
Totalen entreprenør: C.C. Contractor A/S,
Rådgivende ingeniør Hamiconsult a/s,
Arkitektfirmaet Cubo arkitekter
Landskabsarkitekt: LYTT

10.000m²

Den nye campus skal gøre det muligt at huse tre nye uddannelser i Kolding samt de nuværende Kolding-uddannelser til pædagog og pædagogisk assistent. De nye uddannelser i Kolding bliver Grafisk kommunikation, Medie- og sonokommunikation (lyddesign) samt Engelsk og digital markedskommunikation, der flytter fra Haderslev til Kolding. Desuden skal huset rumme pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt Videreuddannelsens aktiviteter.
​Bygningen kommer til at danne ramme for 900 studerende.