Skip to main content

VVS & Ventilation

Ingeniørgruppen syd løser opgaver med installationer indenfor alle typer af byggerier:

  • Nybyggeri
  • Om- og tilbygninger
  • Renovering
  • Industrianlæg
  • Husbygning
  • Kontorbyggeri
  • Institutioner

Projektering af installationer kræver et højt fagligt niveau samt et solidt kendskab til materialer.

Undervejs i et projekteringsforløb udnytter de projekternede installationsingeniører sine erfaringer, hvilket sikrer, at de færdige anlæg er funktionsdygtige og energi- og pris optimeret. Det praktiske projekt skabes altid i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere (arkitekter, entreprenører samt bygherren).

Udformning af installationer er en kompleks arbejdsopgave med mange betydende parametre.