Skip to main content

EDB & Telefon

Udbuddet af tjenester indenfor tele-og datakommunikationer stort som aldrig før Ingeniørgruppen syds telerådgivning hjælper kunden til at træffe optimale beslutninger samt implementere nye og bedre løsninger.

Bolignet består af telefoni, bredbånd og kabel-tv i beboelsesejendomme og er en økonomisk attraktiv mulighed for mangeboligselskaber og boligafdelinger.

Fællesantenneanlæg kan kobles sammen for at opnå lavere priser.

Fiber til hjemmet (FTH) i lokalområder bliver stadig mere aktuelt i forbindelse med levering af telefoni, højhastigheds-internet og kabel-TV.

Tele- og datanet er den grundlæggende infrastruktur, når virksomhedens centrale og decentrale forbrugere skal forsynes med IT.

Ingeniørgruppen syds telerådgivning omfatter anskaffelse, udbygning og rationalisering af tele-og datanet, og vi hjælper med at skaffe optimale priser og ydelser.

Telefoni og callcentre er i højere grad en integreret del af IT-infrastrukturen. Ingeniørgruppen syd yder rådgivning på grundlag af den enkelte virksomheds behov og de muligheder markedet tilbyder.