Skip to main content

Indeklimaforhold (BSIM)

Ingeniørgruppen Syd yder rådgivning om indeklima på alle niveauer. Vi udfærdiger teknisk dokumentation og beregninger lige fra simple byggesager til avancerede simuleringer.

Funktionaliteten af en bygning er i høj grad afhængig af indeklimaet i bygningen. Det er muligt at simulere indeklimaet for en given bygning allerede på planlægningsstadiet. Dette medfører at væsentlige beslutninger kan træffes på et meget tidligt tidspunkt. Simuleringer af bygningers indeklima kan også anvendes til at bestemme, hvorledes et givent problem kan løses og effekten af planlagte tiltag.

Indeklima analyser giver mulighed for at designe bygninger med spændende arkitektur. Det er i dag muligt at bevæge sig væk fra det gamle erfaringsgrundlag og ud i et design af bygninger og installationer, hvor brugernes behov og deøkonomiske løsninger er i fokus.

Vi tilbyder ydelser som:

  • Indeklimaundersøgelser
  • Indeklima beregninger
  • Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner
  • Simuleringer
  • Termofotografering, tæthedsprøvning af bygninger