Skip to main content

Kapacitetsudvidelse og opdateret læringsmiljø
Hasle Skole har aktuelt brug for en kapacitetsudvidelse samt en pædagogisk og teknisk modernisering, da elevantallet på skolen er stigende. På baggrund af en indledende disponeringsworkshop, hvor forskellige udbygningsscenarier blev præsenteret og diskuteret, udviklede Pluskontoret en helhedsplanskitse, som pegede på at etablere to fælleslokaler (undervisning+SFO) i eksisterende bygningsmasse og bygge et fritliggende værkstedshus til med moderne faciliteter til håndværk og design samt naturfag. Faglige ekspertgrupper blev efterfølgende løbende inddraget mhp. at udvikle og detaljere projektet.

________________________________________________________________

 Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
EL: El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Undervisning & kultur

STØRRELSE: Nybygning: 518m², ombygning: 179m² og ude arealer: 560m².

STATUS: Under udførelse

BYGHERRE Aarhus Kommune

SAMARBEJDSPARTNERE: ETOS ingeniører

PLACERING: Hasle