Skip to main content

Møllestedgård undergår omfattende ombygning og renovering, idet det ombygges for Sønderborg Kommune. Efterfølgende skal Møllestedgård kunne fungere som beskyttet værksted for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
I forbindelse med renoveringen, ombygges det gamle stuehus indvendigt og renoveres udvendigt. De gamle ladebygninger nedbrydes, og der opføres nye bygninger der indrettes til værkstedsfunktionerne. De nye værkstedsbygninger opføres i en stil og arkitektur der harmonerer med det gamle stuehus og omgivelserne.

 

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
VVS: VVS-installationer.

TYPE: Social og sundhed

STATUS: Under udførelse

KUNDE: Sønderborg kommune

SAMARBEJDSPARTNERE:
Håndværkerne A/S, Rådgivende Ingeniører Hobson, Arkitekterne Blaavand & Hansson,

LOKATION: Sønderborg