Skip to main content

SCU Skanderborg

Skolen har gennem længere tid haft behov for den kapacitetsudvidelse som nu realiseres.

Tilbygningen skal således skabe netto 12 ekstra klasselokaler samt tilhørende grupperum, fællesarealer, birum m.v.
Udvidelsen skal sammenbygges med de eksisterende bygninger to steder, så kantinefunktioner, fællesrum m.v. i de eksisterende bygninger også er tilgængelig for elever i tilbygningen, og så skolen udgør et sammenhængende undervisningsmiljø.
Tilbygningen bygger videre på takterne i facaden fra den eksisterende bygning – og designes herudover bl.a. med fokus på integrering af designmæssige løsninger som tilgodeser og understøtter fire udvalgte verdensmål fra FN; Mål 3: Sundhed & Trivsel, Mål 4: Kvalitetsuddannelse, Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og Mål 17: Partnerskaber for handling, hvor sidstnævnte i høj grad omfatter samarbejdet mellem bygherreorganisationen og totalentreprenørens hold.

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Undervisning & kultur

STØRRELSE: 2.000m²

STATUS: Under udførelse

BYGHERRE: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

SAMARBEJDSPARTNERE: Erik Arkitekter

PLACERING: Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg