Renovering og udbygning af foyer samt opførelse af ny springhal med tribune og fællessal

Opgaven blev udført for Vejen Idrætscenter.

Ingeniørgruppen Syd har forestået ingeniørrådgivningen, omfattende el-, svagstrøm, VVS og ventilationsinstallationer.

Afholdelse af licitation i fagentreprise, evaluering af tilbud, forhandling med tilbudsgivere for endelig kontrakt.

Fagtilsyn under udførelse.

KLIENT

Vejen Idrætscenter

UDFØRSELSTIDSPUNKT

2008-2009

OPGAVE STØRRELSE

Ombygning: 1134 m2

Tilbygning: 2890 m2

ANLÆGSSUM

Kr. 28.000.000