Nybøl Børneunivers

Deres direkte forbindelse med Nybøl Skole, er der blevet etableret et helt nyt børneunivers, der er med til at understøtte den positive udvikling i byen, der som en af de eneste i kommunen oplever en positiv tilvækst.
Udover en mindre ombygning af den eksisterende skole, er der i direkte sammenhæng, opført en ny bygning, der rummer vuggestue, børnehave og SFO fordelt på fem stuer, samt en mindre stue til dagplejebørn.
Et centralt, højloftet fællesrum, giver direkte adgang til alle stuer. Alle stuerne til børnehave og vuggestue har ligeledes direkte udgang til sydvendte, overdækkede terrasser, der er i åben forbindelse med det store, udendørs legeareal.
Der er generelt arbejdet med at etablere sjove kig med utraditionelle vinduesplaceringer, samt mindre rum, nicher og hemse til alle former for leg, hygge og øvrige aktiviteter. Derudover er der arbejdet med at skabe varierede rumligheder, der understøtter flere forskellige typer af fællesskaber.

NOMINERET TIL SØNDERBORG KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2019

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
EL: El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.
VVS: VVS- og Ventilationsinstallationer

TYPE:
Uddannelse & Kultur

STATUS: Opført 2018

STØRRELSE: 600m²

KUNDE: Sønderborg kommune

SAMARBEJDSPARTNERE: Zeni og Sloth Møller

LOKATION: Nybøl