På Møllegade i Sønderborg opføres en ny daginstitution, der skal rumme op til 130 børn fra
vuggestue til skolealder. Institutionen har en stærk natur-profil, og kører dagligt en gruppe børn ud til Kær Vestermark, hvor de skal boltre sig i naturen og det smukke landskab. Navnet på den nye daginstitution bliver: Midtbyens Naturbørnehus

De 130 børn, hvoraf op til 35 er vuggestuebørn, fordeles på otte stuer, med ca. 17 børn i hver. Børnene er opdelt, så de yngste børn, fra 0 t.o.m. 3 år, er samlet i stueetagen, mens de ældste børn er placeret på 1. sal.

Stuerne sættes sammen to og to i fire såkaldt teams, der har en særlig, indbyrdes tilknytning. De to stuer i et team deler således ankomstareal, fordelingsrum, garderobe og overdækket terrasse/altan. Derudover er der mulighed for at åbne op mellem de to stuer via en stor dobbeltdør.

Fællesfaciliteterne udgøres af et stort hjerterum, et motorikrum, et krea-/sciencerum og flere ”legehuler” og nicher. Fællesrummene er alle dobbelthøje, og har således forbindelse til stuerne på begge etager.

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

Projekteringen er udført i samarbejde med:
Totalen entreprenør: SIB byggeri
Rådgivende ingeniør Rambøll
Arkitektfirmaet ZENI arkitekter

KLIENT

Midtbyens Naturbørnehus – Sønderborg

UDFØRSELSTIDSPUNKT

2020

OPGAVE STØRRELSE

1.350m²

ANLÆGSSUM