ECCO, R&D

For ECCO har ZENI transformeret en eksisterende lagerhal til nye og innovative rammer til deres R&D-afdeling. Det er lykkedes at skabe et varmt og indbydende miljø i den rå hal, hvis industrielle æstetik er bevaret, men nu suppleret af inventar og ”rum i rummet”, holdt i varme materiale og med bløde, organiske former.
At skulle passe en moderne og innovativ R&D-afdeling ind i en gammel, industriel lagerhal giver selvfølgelig nogle udfordringer, men også indenfor arkitektur er benspænd oftest at det gode, og får os til at se tingene fra en anden vinkel, og ikke forfalde til standardiserede løsninger.
Derudover har mødet mellem det gamle og det nye givet en spændende, indbygget kontrast. Det er det varme mod det rå, det industrielle mod det organiske og det rationelle mod det kreative.
De mest markante, nye elementer er forskellige ”bokse”, der med deres træbeklædning og smukke, afrundede hjørner skaber et blødt udtryk, der står i smuk og harmonisk kontrast til det industrielle.
For at få mere naturligt lys ind i bygningen, samt give medarbejderne udsyn til det fri, er den store, og hidtil helt lukkede facade mod Harresvej blevet åbnet op med nye, store vinduesåbninger. Den før meget lukkede og afvisende facade udadtil er således blevet åbnet op, så forbikørende nu kan fornemme det liv der er inde i bygningen.
Innovation kommer ikke af sig selv. Det er netop i mødet og kommunikationen mellem de forskellige afdelinger og faggrupper, at der opstår den vidensdeling og de benspænd, der gør os klogere og tvinger os til at tænke ud af boksen, for sammen at finde de gode løsninger.
Det har været et bærende princip for indretningen af de nye rammer, at bringe faglighederne sammen i et åbent og indbydende miljø, hvor der er stor synlighed af det arbejde der udføres, og de processer, der ligger bag. Således har de forskellige ”bokse” den funktion, at de lukker støj fra maskiner m.m. inde, mens de store glaspartier samtidig giver en stor synlighed til de forskellige processer i sko-fremstillingen.

Modtog Tønder Kommunes Arkitekturpris, i kategorien Erhvervsbyggeri 2020

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

TYPE: Industri

STATUS: Opført 2020

KUNDE: ECCO

SAMARBEJDSPARTNERE: Zeni og Sloth Møller

PLACERING: Bredebro

KLIENT

ecco

UDFØRSELSTIDSPUNKT

2020

OPGAVE STØRRELSE
ANLÆGSSUM