Den Kgl. Køkkenhave

Som en del af revitalisering af Den Kgl. Køkkenhave ved Gråsten Slot, opføres der fire nye bygninger i køkkenhaven, og et eksisterende stråtækt hus indrettes til velkomscenter for publikum.
Haven og husene har tre funktioner: Grøntsagsproduktion til den kongelige familie, formidling af have- og madkultur til publikum i sæsonen, samt undervisningssted af borgere med særlige behov under den kommunale STU-ordning.

Slotsgartnerstaben får sine drifts- og mandskabsfaciliteter, og STU-kursisterne får indrettet værksteder til undervisning i forbindelse med de tilknyttede driftsfunktioner i haven. I velkomstbygningen indrettes café, hvor en lokal forpagter har cafédriften med støtte fra de STU-kursister, der ønsker en uddannelse i køkkenfunktioner.
Konkret opføres en vinterhave, en gartnergård, to værksteder og et centralt “paradehus” som havens fineste bygning.

Indstilling til Sønderborg Kommunes Anerkendelse for Smuk Bygningskultur 2020

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.


TYPE:  
Uddannelse & Kultur

STATUS: Færdigt 2020

BYGHERRE: Slots-og Kulturstyrelsen

SAMARBEJDSPARTNERE: P+P Arkitekter, SIB samt FULDENDT rådgivende ingeniører

PLACERING: Gråsten

KLIENT

Slots-og Kulturstyrelsen

UDFØRSELSTIDSPUNKT

2020

OPGAVE STØRRELSE

800m²

ANLÆGSSUM

15,6 mill. ekxkl. moms.