Opførelse af ny undervisningsbygning og opførelse af ny værelsesfløj, bestående af 16 værelser. Opgaven omfatter et samlet nybyggeri på ca. 800m2, samt ombygninger i de eksisterende bygninger. Opgaven blev udført for Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste og omfatter et komplet byggeprogram for både om- og tilbygninger.

Ingeniørgruppen Syd stod for byggeprogram og beslutningsgrundlag samt udbudsmateriale for bygningsarbejder. Afholdelse af licitation. Evaluering af tilbud, forhandling med tilbudgivere for endelig kontrakt.

Efterfølgende har vi afholdt udbudsrunder for bygherreleverancer af AV-installationer, mørklægningsgardiner og hotel TV-anlæg

KLIENT

Beredskabsstyrelsen Tinglev

UDFØRSELSTIDSPUNKT

2008

OPGAVE STØRRELSE

Tilbygning: 796 m2

ANLÆGSSUM

Kr. 8.500.000