AHLMANNSPARKEN – GRÅSTEN

Forslaget til Ahlmannsparken kombinerer ombygning og tilbygning. Det samlede byggeri får et arkitektonisk løft ved at tilføje markante tilbygningstiltag samt en generel modernisering og omdisponering af de eksisterende lokaler.
Den primære ændring er opførelsen af en multisal, der bygges til den østlige gavl. Multisalen placeres ud mod vejen og giver Ahlmannsparken en ny, stærk og indbydende identitet. Den anvendes til biograf, foredrag, danseundervisning, selskabslokaler med mere. Mobiltribunen, som kan foldes væk, giver rummet en høj grad af fleksibilitet.
Salen åbner sig delvist op ud mod vejen med en smuk perforeret teglfacade som giver de forbigående og kørende mulighed for at se aktiviteter og liv indenfor. Multisalen åbner desuden op mod parken med stort glasparti og en opholdstrappe. Adgang til multisalen sker igennem café og foyer området hvor der kan købes mad fra den nye kiosk/udlevering. Caféen folder sig omkring en klynge med 3 mødelokaler.

Biblioteket flyttes ind i det nuværende cafeteria som udvides i samme plan. Biblioteket fungerer som nu, i et stort åbent plan. Tilbygningen er beklædt med bronzefarvet alu, og adskiller sig dermed klart fra det eksisterende byggeri, samt forbinder den visuelt med multisalens tilbygning.

ZENI arkitekter har udarbejdet dispositionsforslag af til- og ombygningen af Ahlmannsparken, samt projekteret frem til myndighedssæt, hvorefter projektet er budt ud i totalentreprise. Resultatet af udbuddet blev, at SIB Byggeri nu er i gang med at opføre projektet, med hjælp fra underrådgiverne Blaavand & Hansson.

Modtog rosende omtale i forbindelse med Sønderborg Kommunes Bygningspræmiering 2021

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
EL: El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Undervisning & kultur

STØRRELSE 1.475m²

STATUS: Taget i brug 2021

BYGHERRE Sønderborg Kommune

SAMARBEJDSPARTNERE: SIB  og Blaavand & Hansson

PLACERING: Gråsten