Aabenraa Krematorium

Bygningen er udlagt som et øst-vest gående, rektangulært volumen.  Besøgende til krematoriet og kirkegården i øvrigt vil primært opleve bygningen fra sydsiden. Der er derfor bevidst arbejdet med at bygningen herfra virker imødekommende, og ikke for voldsom. Kørsel i forbindelse med servicering af teknik- og ovnrum foregår på nordsiden, adskilt fra kisteindleveringen og de pårørende.
Bygningen er højest mod nord, og falder i højden mod syd. Mod nord er der dermed tilstrækkelig højde til ovn- og teknikrum, mens bygningen mod syd tager imod i en mere menneskelig skala. Mod syd bliver man ydermere mødt af en overdækket søjlegang, der giver ly og læ. Den overdækkede søjlegang mod syd er dels med til tydeligt at angive indgangen, og dels bryder den op for den langstrakte facade, og får den ellers forholdsvist lukkede bygning til at fremstå åben og imødekommende.
Skorstenen er en uundværlig del af et krematorium. Fremfor at lade skorstenen fremstå som et selvstændigt element, har vi valgt at omfavne den som værende en integreret del af bygningskroppen. I det nordøstlige hjørne af bygningen vokser skorstenen derfor skrånende op i en skulpturel, men naturlig del af facadekompositionen.

Modtager af Aabenraa Kommunes Arkitekturpris 2021

Ingeniørgruppen Syd har projekteret:
 El-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.

ANVENDELSE: Uddannelse & Kultur

STØRRELSE:
450m²

STATUS: Taget i brug 2021

BYGHERRE: Aabenraa Sogn

SAMARBEJDSPARTNERE: Zeni arkitekter, Sloth Møller

PLACERING: Gammeldam 16, 6200 Aabenraa

KLIENT

Aabenraa Sogn

UDFØRSELSTIDSPUNKT

2021

OPGAVE STØRRELSE

Ombygning: 450m²

ANLÆGSSUM