Ingeniørgruppen Syd har projekteret el-installationer, svagstrømsinstallationer, sikrings- og belysningsanlæg.